User Tools

Site Tools


multiply-by-32

Násobenie hodnotou 32 od mikezt


Využíva sa skutočnosť, že 32 je mocnina dvojky a násobenie dvoma je vlastne rotácia doľava.

Samotné násobenie 32 je teda rotácia doľava o 5 pozícií.

Ak sa ale zamyslíme, môžeme využiť vlastnosť, že rotácia o 8 pozícií doľava je nastavenie vyššieho bajtu nižším a nižšieho nulou. Potom spravíme 3 rotácie doprava (delenie dvoma), a získame naše očakávané násobenie 32. Príklad:

     ...
     ld  e,0
     srl a
     rr  e
     rra
     rr  e
     rra
     rr  e
     ld  d,a
     ...

Navigation: general . math . graphic . sound . system . other . back to start

multiply-by-32.txt · Last modified: 2017/02/16 13:42 by darkbyte