User Tools

Site Tools


plot

Plot routines


PLOT2  ld  a,b       ;přesuň Y-ovou souřadnici do A 
     and a        ;vynuluj příznak CARRY 
     rra         ;zarotuj O zleva 
     scf         ;nastav příznak CARRY 
     rra         ;zarotuj l zleva 
     and a        ;vynuluj příznak CARRY 
     rra         ;zarotuj O zleva 
     xor b        ;nyní do A přidáme spodní tři bity 
     and #F8       ;z původní Y-ové souřadnice 
     xor b        ;v A je nyní 64+8*INT(b/64)+(b mod 8) 
     ld  h,a       ;vyšší byte adresy je tedy připraven 
     ld  a,c       ;nyní budeme počítat nižší byte adresy 
     rlca         ;zarotuj třikrát doleva 
     rlca         ;pro správné umístění části Y-ové 
     rlca         ;souřadnice mající vliv na nižší byte 
     xor b        ;přidáme bity 5,4,3 z Y-ové souřadnice 
     and %11000111    ;místo původních bitů - ty určují polohu 
     xor b        ;uvnitř bitu a pro adresu nemají význam 
     rlca         ;nyní rotuj ještě dvakrát doleva, 
     rlca         ;a takto vytvořený spodní byte 
     ld  l,a       ;dej do registru L, v HL je nyní adresa 
     ld  a,c       ;do A dáme ještě polohu bitu uvnitř bytu 
     and 7        ;zde podprogram z ROM končí 
 
     add a,a       ;vynásob získané číslo 8
     add a,a
     add a,a
     ld  b,a       ;dej číslo do registru B 
     ld  a,254      ;kód instrukce set 7,(hl) do registru A 
     sub b        ;odečti osminásobek polohy a takto 
     ld  (CODE+1),a   ;získaný kód zapiš do instrukce, 
CODE   set 0,(hl)     ;kterou okamžitě proveď 
     ret         ;vrať se z podprogramu

Navigation: general . math . graphic . sound . system . other . back to start

plot.txt · Last modified: 2017/02/16 13:38 by darkbyte